Wasbehandeling  Haarprothese

Een haarprothese vergt onderhoud en verzorging. Synthetisch haar is eenvoudig zelf te wassen met speciaal daarvoor geschikte shampoos. Er moet gebruik worden gemaakt van lauw of koud water. Gewone shampoos zijn niet bruikbaar omdat de was actieve stoffen pas boven de 20 graden Celsius of hoger werkzaam zijn. Natuurlijk haar heeft de neiging sterker te gaan klitten, hoe langer het haar is, hoe groter de kans dat dit zich voordoet. Met een speciale behandeling kan dit enigszins worden tegengegaan. Echt haar kan aan de lucht drogen, evenals synthetisch haar, maar synthetisch haar droogt sneller dan echt haar omdat het geen water opneemt, hiervoor krijgt u bij Anita Haarwerken een speciale was standaard bijgeleverd en wordt u uitgelegd hoe u uw haarprothese het beste zelf kunt behandelen.

Onderhoud permanente bevestiging, haaraanvullingen die u zelf niet kunt afzetten.

Naast de reiniging moeten men voor een permanente bevestiging rekening houden dat om de circa vier tot zes weken de bevestiging opnieuw aangebracht dient te worden. Het uitnemen van het haarwerk, opnieuw aanbrengen van het reserve haarwerk, of het wassen, modelleren en het bijwerken van het eigen haar duurt ongeveer een uur.

 

Garanties Beleid en Visie Salon Voorveld

Uit ervaring blijkt echter dat de meeste haarwerken of haaraanvullingen  van echt haar voor mannen ongeveer een tot twee jaar meegaan. Bij vrouwen is de variatie in de levensduur van het haarwerk van echt haar veel groter. Al onze geleverde haarwerken hebben een garantie van minimaal zes maanden tegen fabricage fouten mits men zich houdt aan draag en onderhoudsinstructies.

 

Klachten

Voor klachten met betrekking tot leveringen en diensten kunt u contact opnemen met ons. Anita Haarwerken is lid van de sectie Haarwerken van de ANKO (Algemene Nederlandse Kappers Organisatie). Deze organisatie is lid van de onafhankelijke Nederlandse Geschillencommissie (SGC, Stichting Geschillen Commissie in Den Haag) waartoe u zich kunt richten wanneer wij uw klacht niet naar behoren willen of kunnen afwikkelen. Anita Haarwerken stemt in met de door de ANKO opgestelde Gedragscode voor Haarwerkspecialisten. U heeft hierdoor de garantie dat uw klacht door een onafhankelijke organisatie in behandeling wordt genomen die een bindende uitspraak doet of uw klacht al dan niet terecht is.

 

Gedragscode ANKO Haarwerk Specialist

1. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker houdt altijd en op de eerste plaats rekening met het welzijn van de klant.

2. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker beveelt alleen die technieken, producten en/of dienstverlening aan, die op dat moment het meest bevorderlijk zijn voor de oplossing van het haarprobleem van de betreffende klant. Als een haarwerkbedrijf/de haarwerker geen adequate oplossing heeft, dan zal verwijzing naar een andere haarwerkbedrijf, plaatsvinden.

3. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker heeft de verantwoording om zich zodanig te gedragen ten opzichte van klanten, andere haarwerkbedrijven, betrokken instanties/instellingen en de media, dat er respect wordt geoogst voor zijn/haar vak.

4. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker zal volledig integer en toegewijd zijn met informatie, producten en dienstverlening naar de klanten, andere haarwerkbedrijven, betrokken instanties/instellingen en de media toe.

5. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker handhaaft in zijn/haar publiciteit, betreffende de media, de waarheid en de integriteit, zodat te allen tijde het willens en wetens verstrekken van misleidende informatie niet voor zal voorkomen.

6. Het haarwerkbedrijf/ de haarwerker gebruikt in de communicatie met klanten, andere haarwerkers, betrokken instanties/instellingen en de media geen termen die nadelig zijn voor ANKO en ANKO Sectie Haarwerken.

7. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker garandeert dat behandeling, dienstverlening en nazorg voor de klanten altijd mogelijk is tijdens de reguliere werktijden.

8. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker draagt er zorg voor, dat tijdens het uitoefenen van hun beroep alles conform het gestelde in de Statuten en Huishoudelijk Reglement van ANKO en ANKO Sectie Haarwerken verloopt.

9. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker draagt er zorg voor, dat hij/zij volledig op de hoogte is van alle technische ontwikkelingen binnen het beroep.

10. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de prijs van te leveren producten en diensten. Het is verboden onderlinge prijsafspraken te maken.

11. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker geeft geen vertrouwelijke informatie over klanten door aan derden, behalve wanneer wettelijke vereisten anders voorschrijven, dan wel klanten daar zelf om vragen.

12. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker beschermt en respecteert binnen zijn/haar eigen bedrijf het recht op privacy van de klanten.

13. Het haarwerkbedrijf draagt er zorg voor, dat alle relevante declaraties van klanten bij elke zorgverzekeraar met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en adequaatheid kunnen worden ingediend en afgehandeld.